Kết quả bóng đá giải vô địch quốc gia Nhật Bản J League 2022

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng 34

Kết quả J League 1

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Chủ nhật - 03/12/2023

FT - 03/12 34
FT - 03/12 34
FT - 03/12 34
FT - 03/12 34
FT - 03/12 34
FT - 03/12 34
FT - 03/12 34
FT - 03/12 34
FT - 03/12 34

Thứ 7 - 25/11/2023

FT - 25/11 33
FT - 25/11 33
FT - 25/11 33
FT - 25/11 33
FT - 25/11 33
FT - 25/11 33
FT - 25/11 33

Thứ 6 - 24/11/2023

FT - 24/11 33
FT - 24/11 33

Chủ nhật - 12/11/2023

FT - 12/11 32
FT - 12/11 32
FT - 12/11 32

Thứ 7 - 11/11/2023

FT - 11/11 32
FT - 11/11 32
FT - 11/11 32
FT - 11/11 32
FT - 11/11 32

Chủ nhật - 29/10/2023

FT - 29/10 31

Thứ 7 - 28/10/2023

FT - 28/10 31
FT - 28/10 31